Sveta ispovijed je sakrament po kojem nam Bog preko svećenika oprašta grijehe!

 Na sam dan uskrsnuća, uvečer, Gospodin Isus ukaza se apostolima i reče im: “Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im” (Iv 20,22-23).

Oproštenje grijeha počinjenih poslije krštenja daje se posebnim sakramentom, koji zovemo sakramenta obraćenja, ispovijedi, pokore ili pomirenja.

Tko griješi nanosi uvredu Božjoj časti i ljubavi, svome vlastitom dostojanstvu čovjeka pozvanog da bude dijete Božje i duhovnom zdravlju Crkve, kojoj svaki kršćanin treba biti kameni živi. 

Sakrament pokore sastoji se od triju pokornikovih čina i od svećenikova odrješenja.

Čini pokornika:

- kajanje

- ispovijed ili očitovanje grijeha svećeniku

- odluka da će se izvršiti zadovoljština i djela zadovoljštine (pokore)

Tko želi postići pomirenje s Bogom i s Crkvom, mora svećeniku ispovijediti sve teške grijehe koje još nije ispovijedio i kojih se sjeća nakon brižljivog ispita savjesti. Ispovijed lakih grijeha, iako nije nužna, Crkva je ipak živo preporučuje. Svećenik nalaže pokorniku izvršenje nekih čina “zadovoljštine” ili “pokore” da bi nadoknadio štetu nanesenu grijehom i povratio se ponašanju koje dolikuje Kristovu učeniku (kod nas je to obično molitva, ali može i nešto drugo).

 Tko može opraštati grijehe u svetoj ispovijedi?

Opraštati grijehe u Kristovo ime mogu samo svećenici koji su od crkvene vlasti dobili ovlast odriješivanja.

 Duhovni učinci sakramenta Pokore jesu:

- pomirenje s Bogom

- otpuštenje vječne kazne zaslužene smrtnim grijesima

- otpuštenje, barem djelomično, vrementih kazni kao posljedica grijeha

- mir i spokoj savjesti, te duhovna utjeha

- povećanje duhovnih snaga za kršćansku borbu

 PITANJA

 --------------------------------------------------------------------------------

 Što je to sveta ispovijed?

Sveta ispovjed je sakramenat u kojem nam Bog preko svecenika oprašta naše grijehe.

 Što trebamo uciniti prije nego idemo na svetu ispovjed?

Prije nego idemo na svetu ispovjed moramo ispitati svoju savjest, to jest, trebamo se sjetiti što smo sagriješili.

 Što nam pomaže da se možemo lakše sjetiti svojih grijeha?

Pomaže nam ispit savjesti, pitanja koja su napisana u molitveniku ili Božje i Crkvene zapovjedi.

 Što je to grijeh i tko cini veliki ili teški grijeh?

Grijeh je uvreda dragoga Boga, a teško griješi onaj koji u velikoj stvari, svijesno i svojevoljno prekrši Božju ili Crkvenu zapovjed.

 Kakvih grijeha ima?

Ima velikih ili teških grijeha i malih ili lakih grijeha.

 Koje smo grijehe dužni ispovijediti na svetoj ispovjedi?

Dužni smo ispovijediti sve grijehe kojih se sjecamo, osobito velike ili teške grijehe i za njih treba reci i koliko smo ih puta ucinili, barem otprilike.

 S kojim grijehom ne smijemo ici na sv. pricest?

Na svetu pricest ne smijemo ici ako na duši imamo veliki ili teški grijeh. Ako imamo samo mali ili laki grijeh možemo ici na svetu pricest, ali se prije trebamo za te male grijehe pokajati.

 Koju nam milost dragi Bog daje u sakramentu svete ispovjedi?

Daje nam milost oprosta od grijeha, drugim rijecima daje nam milost kojom nas opet posvecuje (posvetnu milost)

Što je potrebno da bi naša ispovjed bila dobra - valjana?

Potrebno je iskreno ispovijediti sve, osobito teške grijehe, mora nam biti žao što smo uvrijedili dragoga Boga i moramo cvrsto odluciti da cemo se truditi biti bolji.

OVOGODIŠNJA BOŽIĆNA  ISPOVIJED U HRVATSKOJ KATOLIČKOJ MISIJI AM NIEDERRHEIN MOERS, PREMA EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA PLANIRANA JE:

U BOCHOLTU 12. 12. 2021. U 15:30

U DINSLAKENU 21. 12. 2021. U 16:00

U REPELENU 21. 12. 2021. U 18:00

 

Izvor:  Župa Majke Božje Snježne Trnovec/ JF